Susan Spekschoor
Apps en Ebooks voor kinderen
 

www.susanspekschoor.nl is geoptimaliseerd
voor tablets in 'landscape' stand

Wijzer in executieve functies

Wijzer in executieve functies Susan Spekschoor banner
Vorige week werd ik per post verrast door een pakket van Uitgeverij Pica. Hierin zat een persbericht en twee dozen met kaarten “Wijzer in executieve functies” voor groep 1-4 en groep 5-8. In dit blog zal ik er meer over vertellen.

De Wijzer in executieve functies is een praktisch en preventief hulpmiddel voor het basisonderwijs, waarmee je alle leerlingen actief laat oefenen met de zeven executive functies. De wijzer bevat laagdrempelige spelletjes, die je snel kunt inzetten. Door de spelletjes krijg je bovendien beter inzicht in de executieve functies van de leerlingen in jouw groep. Als alle leerkrachten ermee aan de slag gaan in hun groep, ontstaat er in jouw school een goede basis voor de ontwikkeling van executieve functies, die de voorwaarden vormen om tot leren te komen.
Executieve functies zijn de regel- en aansturingfuncties van de hersenen; je hebt ze nodig in de dagelijkse praktijk en bij het leren op school. Hierbij heeft ieder mens zijn eigen combinatie van sterke en zwakke executieve functies, waarbij de executieve functies niet op zichzelf staan, maar invloed hebben op elkaar en met elkaar samenwerken.
Bron Uitgeverij Pica

De auteurs van dit spel zijn Maaike Losekoot, Tjitske van der Waals, Maaike Houtman en Mickey Waringa. Alles drie werkzaam als orthopedagoog/onderwijskundig adviseur bij ZIEN in de klas.

Wijzer met executieve functies Susan Spekschoor Wijzer met executieve functies Susan Spekschoor

Hoe werkt het?
De Wijzer in executieve functies zijn ontworpen voor groep 1-4 en groep 5-8. Beide pakketten bevatten een handleiding, 1 kijkkaart en 35 spelletjeskaarten (per executieve functie 5 kaarten/spellen).

De spelletjeskaarten zijn per kleur onderverdeeld in de volgende executieve functies:
– Inhibitie: eerst nadenken voor je actie onderneemt, niet reageren op afleidende prikkels in de omgeving.
– Het werkgeheugen: vasthouden van informatie en waar nodig is bewerken tijdens het uitvoeren van taken.
– Planning en organisatie: overzien van een taak, ordenen van informatie en materialen, tot een plan van aanpak komen en uitvoeren volgens bedachte stappen.
– Taakinitiatie: op tijd en op efficiënte manier aan een taak beginnen.
– Emotieregulatie: op een adequate manier omgaan met emoties.
– Flexibiliteit: overschakelen van de ene naar de andere taak en plannen kunnen herzien op basis van nieuwe informatie, ook tijdens een taak.
– Metacognitie: reflecteren op eigen handelen en de (sociale) situatie waarin je je bevindt.

Alle executieve functies worden besproken aan de hand van het besturen van een boot. De symbolen staan symbool voor iets wat met deze functie te maken heeft. Een mooie manier om een beter en duidelijk beeld te krijgen bij best moeilijke woorden.

Wijzer met executieve functies Susan Spekschoor Wijzer met executieve functies Susan Spekschoor

Voorbereiding
1. Lees de handleiding zodat je de verschillende executieve functies voor ogen hebt.
2. Print het kijkformulier.
3. Bespreek met de klas waar je met dit spel aan gaat werken. Dit kan door middel van een voorbeeldles. Deze kun je hier gratis downloaden

Aan de slag
1. Pak de kijkkaart en het kijkformulier erbij.
2. Kies een spelletjeskaart.
3. Lees voor jezelf de tekst op de kaart.
4. Introduceer het spelletje.
5. Speel het spelletje.
6. Noteer jouw observatiegegevens op het kijkformulier.

Aan de slag met jouw observaties
1. Bekijk opvallende zaken meer specifiek.
2. Ga niet af op één meetmoment, maar verzamel meer data.
3. Voer een kindgesprek met de leerling.
4. Stel een kindplan op met de leerling. Kijk hier voor gratis download.

Heb jij interesse in deze kaarten? Bij Bol.com kun je ze onder andere bestellen.

Deze blog is geschreven vanuit een samenwerking met Uitgeverij Pica.
Voor meer informatie, zie de disclaimer van mijn site.

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail