Susan Spekschoor
Apps en Ebooks voor kinderen
 

www.susanspekschoor.nl is geoptimaliseerd
voor tablets in 'landscape' stand

 
 

Zo werken wij!

 
Zo werken wij Susan Spekschoor

Doel
Kennis maken met didactische strategieën

Doelgroep
Voor leerkrachten en docenten - € 14,95 (paperback)

Uitgeverij Pica - Auteurs Saskia Klomps, Menno van Hasselt en Wijnand Gijzen - 68 pagina's
Teambrede afspraken over didactische strategieën in het basisonderwijs

Inhoudelijk

Geen enkele methode sluit optimaal aan bij een hele schoolbevolking, een totale groep of iedere individuele leerling. Wie denkt beter passend onderwijs te kunnen geven door dan maar de methode aan de kant te zetten, gooit ook de didactische houvast weg. Met alle gevolgen van dien.
Minder ingrijpend is het om losser met de methode om te gaan. Dit betekent echter wel dat je twee zaken moet borgen; wat je de leerlingen aanleert, en hoe je hun dat aanleert. Het eerste verwijst naar de cruciale leerdoelen, het tweede naar de didactische strategie. Over dit laatste gaat deze uitgave.
(bron: Uitgeverij Pica)

In dit boek tref je beschrijvingen aan van de meest gangbare didactische strategieën, aangevuld met voorbeelden van hoe je kunt intensiveren of verrijken. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:
- Rekenen
- Technisch leen
- Begrijpend lezen
- Woordenschat
- Schrijven (stellen)
- Sociaal Emotioneel Leren
- Zelfsturing in taaksituaties
- Leerstrategieën: onthouden, begrijpen en toepassen
- Model Directe Instructie
- Model Exploratieve Instructie

Mijn mening

Zelf werk ik niet in het basisonderwijs, maar in het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3). Ik gebruik niet voor alle vakgebieden een methode en maak daarom veel lessen zelf die aansluiten bij de doelen. In de inleiding staat mooi beschreven dat, wanneer je een methode losser wilt hanteren of volledig los wilt laten, er twee didactische ankerpunten zijn: ieder half jaar helder geformuleerde (cruciale) doelen en overeenstemming over de didactische strategieën. Als leerkracht weet je dus wat je moet aanleren en hoe je deze doelen moet aanleren. In dit boekje vind je bij de acht vakgebieden de meest gehanteerde didactische strategieën. Een mooie manier om samen met jouw collega's te bespreken hoe leerdoelen aangeleerd kunnen worden.
De inhoud is prima te volgen, kort en krachtig! De strategieën worden duidelijk uitgelegd. Daar waar kan in stappen of fasen. Met behulp van de onderdelen 'intensiveren en verrijken' krijg je een aantal tips die je in kunt zetten in jouw lessen. Aan het einde van ieder onderdeel vind je een stelling. Leuk om samen met collega's af en toe eens een stelling te bespreken. Hoe kijken zij er tegen aan? En jullie als team? Een fijne manier om zo te ontdekken wat bij jullie als school en team past. Wellicht kun je je zo nog meer verbeteren op het gebied van deze acht vakgebieden.

Tips

– Bestel de hulpwaaier bij Uitgeverij Pica of Bol.com

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail