Susan Spekschoor
Apps en Ebooks voor kinderen
 

www.susanspekschoor.nl is geoptimaliseerd
voor tablets in 'landscape' stand

 
 

Juf Jannie – Leren Lezen in groep 3

 
Juf Jannie leren lezen voor groep 3 Susan Spekschoor

Doel
Ontwikkelen van woordenschat
Ontwikkelen van zinsbouw
Woorden leren spellen
Leesvaardigheid oefenen
Concentreren
Begrijpend leren lezen

Doelgroep
Voor kinderen uit groep 1 en 2 die al interesse hebben in leren lezen en beginnende lezers - € 4,99 (iPad & iPhone)

Leer letters en woorden lezen op de manier zoals dat in groep 3 ook gaat.

Inhoudelijk

Oefening 1 (5 niveaus)
Bij deze oefening moet je het juiste woord naar het plaatje slepen. Wanneer jouw antwoord niet klopt dan hoor je dit aan het geluid. Het woord springt weer terug. Klik op de afbeelding om een auditieve hint te krijgen. Het juiste woord wordt dan uitgesproken. Na vijf goede antwoorden wordt het kind beloond met ballonnen die hij of zij kapot mag 'prikken'. Na 4 oefeningen op hetzelfde niveau krijg je sterren als beloning te zien en het percentage wat je goed hebt gemaakt. De oefening is nu echt klaar. Je kunt eventueel kiezen voor een ander niveau. Druk dan op de blauwe pijl.
Oefening 2 (5 niveaus)
Bij deze oefening moet je meerdere woorden naar het plaatje slepen. In totaal staat het woord er vijf keer tussen. Ook nu kan er weer op de afbeelding geklikt worden om een auditieve hint te krijgen. Het juiste woord wordt dan uitgesproken. Na vijf goede antwoorden wordt het kind beloond met ballonnen die hij of zij kapot mag 'prikken'. Na 5 oefeningen op hetzelfde niveau krijg je sterren als beloning te zien en het percentage wat je goed hebt gemaakt. De oefening is nu echt klaar. Je kunt eventueel kiezen voor een ander niveau. Druk dan op de blauwe pijl.
Oefening 3 (5 niveaus)
Welk woord kan hier staan? In het scherm zie je een drieluik met één letter. Deze kan vooraan, in het midden of achteraan staan. Daaronder staan tien afbeeldingen. Vijf van deze afbeeldingen hebben in het woord de letter op de juiste plek staan. Schuif deze vijf naar het drieluik toe. Na vijf goede antwoorden wordt het kind beloond met ballonnen die hij of zij kapot mag 'prikken'. Na 5 oefeningen op hetzelfde niveau krijg je sterren als beloning te zien en het percentage wat je goed hebt gemaakt. De oefening is nu echt klaar. Je kunt eventueel kiezen voor een ander niveau. Druk dan op de blauwe pijl.
Oefening 4 (5 niveaus)
Welke letter moet vooraan? Een afbeelding met daaronder een drieluik zonder letters. Welke letter moet er in het witte hokje, oftewel vooraan? In totaal staan er tien letters, één daarvan in correct. Na vijf goede antwoorden wordt het kind beloond met ballonnen die hij of zij kapot mag 'prikken'. Na 5 oefeningen op hetzelfde niveau krijg je sterren als beloning te zien en het percentage wat je goed hebt gemaakt. De oefening is nu echt klaar. Je kunt eventueel kiezen voor een ander niveau. Druk dan op de blauwe pijl.
Oefening 5 (5 niveaus)
Wederom een afbeelding, een (leeg) drieluik en tien letters. Nu mag het kind alle letters van dit woord naar het juiste hokje slepen. Wanneer de letters goed liggen vertelt Juf Jannie het woord, eerst letter voor letter (hakken) en dan in zijn geheel: k-i-p, kip. Na vijf woorden wordt het kind beloond met ballonnen die hij of zij kapot mag 'prikken'. Na 4 oefeningen op hetzelfde niveau krijg je sterren als beloning te zien en het percentage wat je goed hebt gemaakt. De oefening is nu echt klaar. Je kunt eventueel kiezen voor een ander niveau. Druk dan op de blauwe pijl.
Oefening 6 (3 niveaus)
Welk plaatje hoort bij de zin? De moeilijkheidsgraad van de zinnen wordt per niveau opgebouwd.
In het scherm zie je een zin met daaronder 2 afbeeldingen. Welk plaatje hoort erbij? Een mooie oefening voor begrijpend lezen. Na vijf zinnen wordt het kind beloond met ballonnen die hij of zij kapot mag 'prikken'. Na 4 oefeningen op hetzelfde niveau krijg je sterren als beloning te zien en het percentage wat je goed hebt gemaakt. De oefening is nu echt klaar. Je kunt eventueel kiezen voor een ander niveau. Druk dan op de blauwe pijl.

Mogelijkheden

Je kunt kiezen uit één van de zes oefeningen. Tevens is er een informatiebutton (voor meer apps, sociale media en website).
Wanneer je een oefening gekozen hebt kom je in een volgend scherm, zie rechter afbeelding. Hier moet je nog een keer kiezen voor een niveau. (1, 2, 3 en 4= MKM opgebouwd in moeilijkheid, 5=MKMM)

Mijn mening

Ik vind het een hele goede, educatieve app. Zeer goed inzetbaar in het (speciaal) onderwijs en uiteraard ook thuis om te oefenen:
- de app sluit goed aan bij kinderen die interesse krijgen in letters en lezen
- de wijze waarop geoefend en geleerd wordt sluit goed aan bij de manier zoals dat in het onderwijs gebeurt
- veel oefeningen met (didactische) opbouw in niveau
- de oefeningen zijn duidelijk
- kindvriendelijk (geen in app aankopen, geen reclame)
- de afbeeldingen sluiten aan bij de belevingswereld van het kind en zijn kleurrijk
- de stem is vriendelijk om naar te luisteren

Tips

Ben je op zoek naar meer educatieve apps voor kinderen van Juf Jannie? Hier heb ik ze allemaal verzameld.

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail