Susan Spekschoor
Apps en Ebooks voor kinderen
 

www.susanspekschoor.nl is geoptimaliseerd
voor tablets in 'landscape' stand

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Aangezien het schrijven van berichten op deze site gedeeltelijk een hobby van mij is, heb ik géén enkel belang bij het verzamelen van allerlei persoonlijke gegevens van bezoekers van deze site. Susanspekschoor.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op deze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Maar wellicht wil jij mij een vraag stellen of per mail meedoen aan een winactie? Dan moet je een tweetal persoonlijke gegevens vermelden, namelijk je e-mailadres en je naam. Waar je dat moet doen, lees je hieronder. Persoonsgegevens die deze site verwerkt zijn: IP-adres, internetbrowser en apparaattype. Het is daarom belangrijk deze privacyverklaring te lezen.

Contactgegevens

www.susanspekschoor.nl
info@susanspekschoor.nl
Je kunt ook contact opnemen via bericht op Twitter of Facebook.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die deze site verwerkt.

Deze site heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Susanspekschoor.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat is in dit geval zolang een winactie loopt en zolang jij je aangemeld hebt om nieuws te ontvangen. Je kunt je uitschrijven via het ontvangen nieuwsbericht (nieuwsbrief).

Delen van persoonsgegevens met derden
Susanspekschoor.nl verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De ‘sociale netwerk’-pictogrammen (knoppen) onder iedere blogpost

Onder iedere blogpost staan een aantal ‘sociale netwerk’-pictogrammen (knoppen). Via deze pictogrammen (knoppen) kun je de betreffende blogpost – als je die interessant vindt – delen op de sociale netwerken Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest en Google+.
Ik heb geen directe toegang tot de informatie die deze diensten verzamelen. als je op één van deze vijf pictogrammetjes klikt. Ook heb ik er geen invloed en of controle op. Lees daarom de privacyverklaringen van deze websites – die regelmatig kunnen wijzigen – om jezelf te informeren over wat zij met jouw (persoons)gegevens doen:

– Het privacybeleid van Twitter
Het privacybeleid van Facebook
Het privacybeleid van LinkedIn
Het privacybeleid van Google+ (Google)
Het privacybeleid van Pinterest

Enkele belangrijke opmerkingen m.b.t. de beveiliging

– susanspekschoor.nl heeft een beveiligde (https) verbinding.
– De toegang tot mijn laptop (en iPad en iPhone) is beveiligd met een zogenaamde pincode. Uiteraard ben ik de enige die deze pincode kent.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Deze website gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken.

Webhosting

Deze website is gerealiseerd door Esselink.nu en gemaakt met WordPress. Voor de webhosting heb ik een verwerkersovereenkomst met Esselink.nu gesloten.

Google Analytics

Functie: meten van websitebezoeken, niet personaliseren.
Bewaartermijn: 26 maanden
Hiervoor heb ik een verwerkersovereenkomst met Google gesloten; het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, ‘gegevens delen’ uitgezet; en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe dit weblog jouw persoonsgegevens beveiligt.
Susanspekschoor.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klachten over de wijze waarop ik omga met je persoonlijke gegevens?

Heb je klachten over de manier waarop ik met je privacy en de door jou verstrekte persoonsgegevens om ga, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: ‘Tip ons‘.

 

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail