Susan Spekschoor
Apps en Ebooks voor kinderen
 

www.susanspekschoor.nl is geoptimaliseerd
voor tablets in 'landscape' stand

Wijzer in groepsvorming

Wijzer in groepsvorming Susan Spekschoor

Van Uitgeverij Pica ontving ik Wijzer in groepsvorming. Met deze activiteiten werk je aan een veilige en positieve groep.

Starten met groepsvorming is het handigst aan het begin van het schooljaar. Maar eigenlijk is iedere dag een goede dag om ermee te starten. Deze Wijzer in groepsvorming kan je daarbij helpen! De handleiding geeft je een goede theoretische onderbouwing voor je dagelijkse klassenpraktijk. De kaarten bevatten – per fase van de groepsvorming – eerst praktische tips en vervolgens bijna 50 activiteiten die zijn toegespitst op wat nodig is op dat moment. Van kennismakingspelletjes tot afscheid nemen, van omgaan met verschillen tot omgaan met groepsdruk, van afspraken maken tot discussies voeren; met deze activiteiten werk je aan een veilige en positieve groep.
(Bron: Uitgeverij Pica)

De auteurs van dit materiaal zijn Esther van der Knaap & Femke Bosmans.

Wijzer in groepsvorming Susan Spekschoor Wijzer in groepsvorming Susan Spekschoor

Hoe werkt het?
Bij ‘Wijzer in groepsvorming’ gaan de makers uit van de volgorde beschreven door Bruce Tuckman: forming-storming-norming-preforming-adjourning. Bij iedere fase zijn er geschikte activiteiten. Het materiaal bestaat uit verschillende kaarten, die ieder bij een fase horen. Per fase vind je een aantal kaarten met activiteiten per bouw, vaak geschikt voor meerdere bouwen. En een kaart met praktische tips en overdenkingen voor de leerkracht.

Forming (paars gekleurde kaarten):
In deze fase staat het kennismaken centraal. Zes kaarten voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw met verschillende activiteiten die je in deze fase in kunt zetten. Bijvoorbeeld: vragen stellen aan de groep en iedereen met hetzelfde antwoord gaat bij elkaar staan.

Storming (groen gekleurde kaarten):
In deze fase wordt de hiërarchie vastgesteld. Er wordt duidelijk wie de leider van de klas is of de leiders van de klas zijn. Ook worden er groepjes gevormd. Je vindt er tien kaarten bij met activiteiten. Denk hierbij aan het maken van een sociogram.

Norming (blauw gekleurde kaarten):
Tijdend de fase van norming worden de normen en regels bepaald. Een belangrijk onderdeel is het maken van regels en afspraken voor de klas, maar wel samen met de leerlingen. Met vijf activiteiten voor alle bouwen en zeven voor de midden- en bovenbouw. Een voorbeeld van een activiteit is het spel ‘Wie ben ik’. Meer informatie over dit spel vind je op de kaart.

Preforming (roze gekleurde kaarten):
In deze fase kan het prettig samenwerken beginnen. De basis is gelegd, iedereen heeft respect voor elkaar.
In de box vind je elf kaarten voor alle bouwen en drie kaarten voor de midden- en bovenbouw. Een passende activiteit hierbij is ‘Welke is fout’. Een leerling schrijft drie stellingen op over zichzelf. Eén stelling is niet correct. Per duo ga je kijken welke stelling niet klopt.

Adjourning (oranje gekleurde kaarten):
De laatste fase heet adjourning. Het einde van het schooljaar is in zicht. Er zijn twee kaarten voor de midden- en bovenbouw en twee kaarten voor alle bouwen. Denk hierbij aan een complimentenkaart. Zet op een blad in het midden de naam van de leerling en laat iedereen bij deze naam een compliment schrijven. Doe dit voor ieder kind.

Mijn mening
Dat we tijdens een schooljaar verschillende fase doorlopen, dat weten we en merken we ook als leerkracht. Deze fases zijn ook wel bekend bij leerkrachten. Mooie van deze box is dat je jezelf weer op kunt frissen met de theorie. Deze staat helder beschreven in de handleiding. En je kunt direct aan de slag met de activiteiten.
Een mooie aanwinst voor op school!

Gratis downloads bij deze set:
Schema activiteiten
WIG Forming 1 – Dit ben ik
WIG Forming 2 – Over mij
WIG Storming 1 – Samenwerkingsmatrix
WIG Storming 2 – Groepsafspraken

Wijzer in groepsvorming Susan Spekschoor  Wijzer in groepsvorming Susan Spekschoor

Wijzer in groepsvorming Susan Spekschoor Wijzer in groepsvorming Susan Spekschoor

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail