Susan Spekschoor
Apps en Ebooks voor kinderen
 

www.susanspekschoor.nl is geoptimaliseerd
voor tablets in 'landscape' stand

 
 

Wiebelen en friemelen – werkboek

 
Wiebelen werkboek Susan Spekschoor

Doel
Leren over zintuigen
Leren over prikkels
Leren hoe je nog beter voor jezelf kunt zorgen

Doelgroep
Voor kinderen van 7 tot en met 14 jaar (onder begeleiding van een volwassene) - € 15,00 (paperback)

Uitgeverij Pica - Auteurs Monique Thoonsen - 108 pagina's
Aan het werk met je zintuigen

Inhoudelijk

Elke dag, de hele dag, komen er prikkels bij je binnen via je zintuigen. Prikkels zijn bijvoorbeeld geluiden en smaken, maar ook dingen die je ziet, hoort en ruikt. Sommige prikkels voelen erg fijn en sommige helemaal niet. En welke je wel of niet fijn vindt, werkt voor iedereen anders!
Dit werkboek vertelt je meer over jouw eigen prikkelverwerking. Je leert zeven zintuigen kennen. Je ontdekt wat het prikkelfilter is en wat het betekent om onderprikkeld of overprikkeld te zijn. Je komt erachter wat voor type jij bent – met hulp van vijf vriendelijke dieren – én hoe je veranderingen in je omgeving kunt maken om minder last te hebben van prikkels.
Samen met je werkboekbegeleider ga je op zoek naar strategieën die jij kunt gebruiken op momenten dat je meer of minder prikkels nodig hebt. Zodat je het straks helemaal zelf kunt regelen!
(Bron: Uitgeverij Pica)

In dit boek maakt het kind kennis met de zeven zintuigen. De vijf bekende zintuigen (reuk, tast, smaak, zien en gehoor) en twee (misschien wel) nieuwe zintuigen: evenwicht en (houding en) beweging.

HOOFDSTUK 1:
Ieder zintuig komt op een vergelijkbare manier aan bod:
- informatie over het zintuig
- welke prikkels horen erbij
- bijbehorende werkbladen (wel prettig niet prettig, soms prettig en niets over te zeggen)

HOOFDSTUK 2:
Dit hoofdstuk gaat over prikkelverwerking. Hoe werkt het in jouw hersenen? Maar ook over prikkelfilter en prikkels waar je aan zou kunnen wennen. Het kind leert maakt kennis met de woorden onderprikkeling en overprikkeling. Aan het einde een prikkelende test voor het kind, maar ook voor andere mensen om hem of haar heen.
Aan het begin van het werkboek maakt het kind kort kennis met dieren. In dit hoofdstuk komen de vijf dieren terug. Ieder dier staat symbool voor een bepaalt type: onderprikkeld actief, onderprikkeld passief, overprikkeld actief, overprikkeld passief en neutraal. Hierbij kan de prikkelmeter ingezet worden.

HOOFDSTUK 3:
Wat heb jij nodig om je prettiger te voelen? In dit hoofdstuk gaat het kind een stappenplan maken. Met behulp van invullen van schema's wordt het voor kind steeds duidelijker wat hij of zij nodig heeft.

Mogelijkheden

Bij dit boek hoort een handleiding en diverse downloads. Zie 'Tips".

Mijn mening

Wat een uitgebreid en toch overzichtelijk werkboek! De hoofdstukken zijn logisch opgebouwd. Het kind leert eerst kennis maken met de zeven zintuigen, dan wat prikkels kunnen doen bij iemand en dan hoe hij of zij er zelf het beste mee om kan (leren) gaan. Er is voldoende ruimte om in dit werkboek te schrijven. Daarnaast zijn er veel downloads en een video te vinden.
De teksten passen bij de belevingswereld van het kind. Bij de teksten zijn er ook veel illustraties te vinden. Deze geven de tekst visueel goed weer. Bijvoorbeeld hoe het gehoor werkt en wat er gebeurt bij een prikkel op de huid. Door dieren te koppelen aan een type lijkt me voor kinderen fijn. Of dit ook voor de oudere kinderen (12-14 jaar) nog interessant genoeg is, vraag ik me af. Dat is afhankelijk van het kind. Dat het geen werkboek is die je zo even in kunt zetten, mag inmiddels duidelijk zijn. De begeleider die werkt met het kind moet wel over enige basiskennis van zintuigelijke prikkelverwerking beschikken.
Wanneer het kind onvoldoende zicht heeft over zijn of haar prikkelverwerking of juist meer er over wil weten, dan gaat dat met dit boek zeker weten lukken! Een aanrader voor leerkrachten, kindercoaches en begeleiders die op een vergelijkbare manier met kinderen werken.

Tips

Bestel het werkboek bij Uitgeverij Pica of Bol.com
– Lees hier de handleiding die bij dit werkboek hoort.
Download bijbehorende werkbladen op de site van Uitgeverij Pica of 7zintuigen.nl
– Al eerder schreef ik een recensie over themakaarten Wiebelen. Lees hier alles over deze themakaarten.
– Op de site 7zintuigen.nl vind je meer informatie over prikkelverwerking.
– Bekijk hier meer boeken in de serie Wiebelen: Uitgeverij Pica of Bol.com

De afbeeldingen bij deze recensie zijn afkomstig van 7zintuigen.nl en Uitgeverij Pica.

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail